7 Bin re alternativer.

Toppstrategier i bin r opsjonshandel.

Akkurat som i enhver annen form for handel, for man lykkes i bin r opsjonshandel, bor man finne en god tiln rming og komme opp med den rette strategien for handel, samt forvaltningen av n ringsdrivendes investeringer.

Det finnes en rekke bin re opsjonshandelstrategier som er utviklet med sikte pa a oke inntekten fra bin r opsjonshandel nar disse handelsstrategiene benyttes riktig.

I denne artikkelen skal vi se pa:

Martingale og Anti-martingale Strategi Tunneling Strategi Presis Enter Strategy.

Det er ogsa et kort segment pa volatilitetsverktoy for a gjore det mulig for bin re opsjonshandlere a forsta volatilitetenes betydning i markedspriser mens de bruker de valgte handelsstrategiene.

Martingale & amp; Anti-Martingale Strategi.

Martingale-strategien er en felles bin r handelsstrategi som brukes av de fleste bin re opsjonshandlere. Det er her en bin r opsjonshandler dobler hans eller hennes innsats etter a ha mistet den forrige innsatsen, med hap om a vinne denne gangen. Doblingen av innsatsen er gjort i forsoket pa a dekke det tidligere tapte spillet. Det viktigste som bin re opsjonshandlere ikke bor glemme nar du bruker denne strategien, er at de ikke bare skal doble det siste budet, men heller doble summen av alle de tidligere spillene som ogsa ble tapt.

For eksempel, hvis en forhandler kjopte et bin rt alternativ for $ 25, som vanligvis er det minste kjopsalternativet, og alternativet gir et tap, neste gang selgeren kjoper et alternativ for $ 50 og prognosen fortsatt viser seg a v re feil, handelsmann bor fortsette a kjope $ 150 i det neste alternativet, og hvis det fortsatt forer til tap, bor handelsmannen investere $ 450. Denne strategien krever mye mod og talmodighet.

Men hvis en n ringsdrivende kjoper aksjeopsjoner etter a ha gjort en god analyse av markedet, blir det veldig enkelt a bruke denne strategien for a redusere risikoen. Men for nybegynnere, bor de bare bruke denne strategien hvis de er veldig modige og de har et stramt budsjett.

I motsetning til Martingale-strategien er det en annen strategi som kalles anti-Martingale-strategien. Anti-Martingale-strategien inneb rer a oke investeringen forst etter at et lonnsomt alternativ er avsluttet og redusere den etterfolgende investeringen dersom det forrige alternativet har gitt et tap.

Bin re opsjonshandlere bor imidlertid huske pa at nokkelen til a tjene fortjeneste har en rasjonell tiln rming nar det handles: handelsmannen bor ha en plan og avgjore det maksimale belopet han eller hun er villig til a investere.

Presis Enter – bin r alternativer trading strategi.

Slik at handelsmenn effektivt kan handle bin re alternativer, bruker de ofte en strategi kjent som Precise Enter. Denne strategien antyder nar det er den mest hensiktsmessige tiden til a begynne a handle, og ogsa bidra til a bestemme riktig retning at markedet mest sannsynlig vil bevege seg. Denne strategien gir imidlertid mye plass til eksperimentering.

A bruke en rekke formler kan forbedre resultatet av denne strategien betydelig. For eksempel, for bedre noyaktighet kan n ringsdrivende legge til bruk. Fibonacci-nivaene vil gjore det mulig for n ringsdrivende a oppdage den siste svingingen, slik at han eller hun kan v re i stand til a unnga selv den minste tilbakekallingen og dermed oke presisjonen for a bestemme riktig tid til ga inn i markedet.

Precise Enter-strategien brukes i forbindelse med en rekke instrumenter, og den har ogsa en rekke krav. Nedenfor er en liste over instrumenter og krav som kreves ved bruk av denne strategien:

Handler bor kun implementeres pa det daglige diagrammet. Handler kan gjores ved hjelp av noe av det tilgjengelige valutaparet. Det enkle flytende gjennomsnittet med en periodicitet pa 150 bor brukes. Den stokastiske oscillator (6, 3, 3), horisontale linjer 70 og 30 bor ogsa benyttes. RSI (Relative Strength Index) med frekvensen pa 3, horisontale linjer 80 og 20 bor ogsa brukes.

Ovennevnte retningslinjer er sv rt viktige for a bestemme noyaktig tidspunkt for oppforing.

For eksempel, hvis det er en oppadgaende trend og prisen blir over 150 Simple Moving Average SMA, bor handelsmannen RSI 20-indikatoren bevege seg i en nedadgaende retning og krysse nivaet pa 80. Da bor handelsmannen ogsa vente pa en bekreftelsessignal ved krysset mellom stokastisk, som vanligvis gis nar de to kryssende stokastiske linjene kommer under 30. Etter at alle disse betingelsene er oppfylt, skal n ringsdrivende fortsette og kjope «call» bin rt alternativ. Men hvis trenden begynner a endres til en nedadgaende trend, og markedsprisene beveger seg under 150 Simple Moving Average (SMA), bor handelsmannen vente til den relative styrkeindeksen (RSI) krysser nivaet 80 fra bunnen oppover. Deretter bor handelsmannen vente pa et bekreftelsessignal ved a krysse de to stokastiske linjene over nivaet pa 70 for ham eller henne for a plassere et kortsiktig «put» bin rt alternativ.

Tunneling Bin r Options Trading Strategy.

Dette er en av de enkleste og mest effektive bin re alternativer strategiene det er spesielt for nybegynnere. Den er basert pa krysset mellom bevegelige gjennomsnitt. Dessuten er en annen god ting at denne strategien kan brukes i utgangspunktet pa alle typer bin re alternativer, sa vel som pa alle valutapar. Signalet for implementering av kjop og salg beregnes vanligvis med et intervall pa ikke mindre enn en time.

Denne strategien benytter flere instrumenter slik at forhandleren kan se et kjops- eller selgesignal. Et av de mest brukte verktoyene i denne strategien er eksponentielt flytende gjennomsnitt (EMA). Deretter er det ogsa vektet flytende gjennomsnitt (WMA), med en periodicitet pa 12. Da er det andre instrumentet RSI-indikatoren med en periodicitet pa 21.

EMA er vanligvis to; med frekvenser pa 18 og 28. Disse to EMAene danner en tunnel med to rode linjer. Denne tunnelen bidrar til a definere starten og slutten av en trend. Deretter viser det veide gjennomsnittet med periodikken 12 pa den tiden handelsmenn bor begynne a handle. Tunnelinjene hjelper ogsa en til a bestemme dagens aktive trend i markedet.

For du kjoper eller selger, ma handelsmenn forsta at kjop og salg av bin re alternativer kun kan gjores nar den formede tunnelen krymper til linjene nesten kombinerer seg til en.

Kjopet av et «ring» bin rt alternativ er mulig hvis det veide gjennomsnittet (WMA), med en periodighet pa 5 og 12, krysser tunnelen som er dannet av EMAer. Selve signalet for kjopet er nar WMA med frekvensen pa 5 krysser WMA, med en frekvens pa 12.

Pa den annen side, for a kjope et «put» bin rt alternativ, bor handelsmannen se etter tidspunktet nar den veide glidende gjennomsnitt med intervaller pa 5 og 12 krysser tunnelen som er dannet av EMAer. Selve salgssignalet vises nar WMA med en periodighet pa 5 krysser WMA med en periodicitet pa 12 mens du flytter fra topp til bunn.

Men mens handelsmannen ser pa de ovenfor beskrevne signalene, bor handelsmannen ogsa se pa RSI-indikatoren. Trader bor bare selge hvis RSI-indikatoren er under 50 og bare kjope nar RSI-indikatoren er over 50.

Volatilitetsverktoy.

Volatilitet er maling av svingene som markedsprisene reagerer og hvor mye disse svingene endrer. Hvis et marked sies a v re et marked med hoy volatilitet, betyr det at det markedet har store svingninger, og det sies a v re mer ustabilt. Pa den annen side, hvis et marked er mindre volatilt, anses det a v re mer stabilt siden hastigheten der svingene endres, blir redusert.

Med et hoyt volatilt marked er det vanligvis enklere og raskere a gjore storre fortjeneste med relativt mindre penger siden avkastningen i de fleste tilfeller er mye storre. Imidlertid er det vanligvis en sv rt hoy sjanse for a gjore feil analyse av markedet.

Hvis en handler skjer for a ignorere volatiliteten til det underliggende markedet, vil han eller hun i mange tilfeller finne seg selv a anvende handelsstrategiene feilaktig.

De mest anvendelige strategiene i markeder som er sv rt volatile: OTM-bransjer og dyre-out-of-the-money (DOTM) -handler. Disse to har storre sjanser til a vinne fordi prisbesparelsene er mer. Men ekstremt hoyt volatile markeder fungerer som et signal for markedsendringer.

Start handel na ved a apne en GRATIS konto pa en av vare anbefalte meglere.

Anbefalte bin re opsjonsmeglere:

Relatert innhold:

Legg igjen et svar Avbryt svar.

Anbefalt megler.

Beste tilfredshetshastighet (96%) Utmerket handelsplattform Beste kundeservice 7BO Award 2018 vinner – Best Broker.

Trending Broker Anmeldelser.

Beste Auto Trading Robot.

Gjennomsnittlig avkastning i var test: 92% Pris: gratis Kompatible meglere: 11 7BO Award 2018 vinner – Best Robot.

Beste roboter og signaltjenester.

Beste amerikanske megler.

Popul re artikler.

Nylige kommentarer.

Trevor pa ExpertOption Joao Victor de Melo pa Selger et alternativ for utlopet Dave pa ExpertOption Michael pa ExpertOption Albert pa Hvordan komme i gang med bin re alternativer Trading kwaku George pa kontoen Doubling Money App Peter pa YesOption.

7 Bin re alternativer Nyheter.

Nyhetsbrev.

Anbefalt Robot.

Gjennomsnittlig avkastning i var test: 92% Pris: gratis Kompatible meglere: 11 7BO Award 2018 vinner – Best Robot.

7BinaryOptions.com over hele verden.

Om oss & # 038; Ansvarsfraskrivelse.

Ansvarsfraskrivelse: 7 Binary Options vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som skyldes tillit til informasjonen pa dette nettstedet. Dataene pa denne nettsiden er ikke nodvendigvis sanntidsklar eller noyaktige, og analyser er forfatterens meninger. 7binaryoptions.com er bare et nettsted som tilbyr informasjon – ikke en regulert megler eller investeringsradgiver, og ingen informasjon er ment a garantere fremtidige resultater.

Bin r opsjonshandel pa margin inneb rer hoy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et lofteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. For du bestemmer deg for a handle bin re alternativer eller et annet finansielt instrument, bor du noye vurdere investeringsmalene dine, nivaet pa erfaring og risikoen for appetitten.

I henhold til FTC-retningslinjene har 7BinaryOptions.com okonomiske forhold til noen av produktene og tjenestene nevnt pa denne nettsiden, og 7BinaryOptions.com kan kompenseres dersom forbrukerne velger a klikke disse koblingene i innholdet og til slutt registrere seg for dem.

Ved a bruke dette nettstedet aksepterer du de begrensninger og utelukkelser av ansvar som er angitt i denne ansvarsfraskrivelsen og den separate ansvarsfraskrivelsen. Hvis du ikke er enig med dem, ma du ikke bruke denne nettsiden.


Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!