Avaya S8300 brukerhandbok.

Se ogsa for Avaya S8300.

Beslektede handboker for Avaya S8300.

Innholdsfortegnelse for Avaya S8300.

Velkommen til Avaya S8300 Media Server og Avaya G700 Media Gateway 555-234-200 Utgave 1. mai 2002.

Legg merke til ty, selv nar utstyret utfores som garantert. Disse kompromissene kan bli mer akutte hvis du ikke folger Avaya’s anbefalinger. Alt du har gjort for a sikre at informasjonen i dette dokumentet var konfigurasjon, drift og bruk av utstyret. DU ANERKER fullstendig og noyaktig pa tidspunktet for utskrift.

Teknisk service senter pa 1-800-242-2121 eller konferanse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og takter din lokale Avaya-representant. Hvis utstyret forarsaker skade pa kanen, utstraler radiofrekvensenergien og, hvis den ikke er installert og brukes i akkord.

Side 5: Innholdsfortegnelse.

Administrasjonsverktoy og tilgangsoversikt. 13 S8300 og G700 grensesnitt og oppsummering av oppgave. 15 Generelle retningslinjer for tilgang.

Side 6: Innholdsfortegnelse.

Krav til maskinvare og programvare. 20 S8300 Media Server innloggingsprosedyre. . 20 P330 Enhetsbehandling paloggingsprosedyre.

Side 7: Formal, hensiktsmessig malgruppe, sikkerhetsproblemer.

& # X2022; En oversikt over dette produktet, inkludert et produkt, en funksjon og et sammendrag av applikasjonen & # x2022; En veiledning til bestemte verktoy som brukes til a konfigurere, administrere og vedlikeholde dette produktet & # x2022; En veiledning til dokumentsettet som stotter S8300 Media Server og G700 Media Gateway Intended Audience Informasjonen i dette dokumentet er ment a stotte alle brukere av S8300 Media Server og G700 Media Gateway, inkludert Avaya-teknikere, spesialister, forretningspartnere og kunder.

Side 8: Sikkerhetsmerknader.

For a forhindre adgang til elektriske farer av uautorisert personell og for a sikre fortsatt overholdelse av internasjonale krav til utstraling, ma alle festeskruer festes forsvarlig slik at de ikke kan losnes uten bruk av verktoy. Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014; Utgave 1 & # x2014; Mai 2002.

Side 9: Jording.

Om denne boken: Sikkerhetsmerknad ADVARSEL: Avaya G700 Media Gateway ma ikke brukes med apne spor. Tomme spalter skal dekkes med de medfolgende blanke platene. Jording FORSIKTIG: Systemjording skal overholde de generelle regler for jording som er gitt i artikkel 250 i NEC, NFPA 70 eller den gjeldende elektriske koden i installasjonslandet.

Side 10: Rackmontering.

45 cm Temperatur toleranser Anbefalt 65 til 85 grader Farenheit 18 til 29 grader Celsius ADVARSEL: Installasjon i en begrenset tilgangsstasjon er nodvendig i Finland og Norge. Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014; Utgave 1 & # x2014; Mai 2002.

Side 11: Varemerker og servicemerker.

Om denne boken: Varemerker og servicemerker Varemerker og servicemerker Dette dokumentet inneholder henvisninger til folgende Avaya-varemerkede produkter: & # x2022; Avaya G700 Media Gateway & # x2022; Avaya S8300 Media Server og Avaya S8700 Media Server & # xAE; & # X2022; AUDIX & # x2022; Cajun og CajunView & # xAE ;.

Side 12: Hvor skal du ringe for teknisk stotte.

Hvor a ringe for teknisk stotte Hvis du trenger ekstra hjelp, er folgende ressurser tilgjengelige. Du ma kanskje kjope en utvidet serviceavtale for a bruke noen av disse ressursene. Se Avaya-representanten for mer informasjon. DEFINITETHJELP (for hjelp med funksjonadministrasjon og.

Side 13: Slik ser du dokumentasjon pa nettet, hvordan du bestiller dokumentasjon, hvordan du kommenterer dokumentasjon.

Hvordan kommenterer dokumentasjon Avaya onsker velkommen din tilbakemelding pa var dokumentasjon. Du kan sende kommentarer til [email protected] eller du kan fakse kommentarer til 1-303-538-1741 eller til Avaya-representanten. Vennligst oppgi navn og nummer pa dokumentet. Velkommen til S8300 og G700.

Om denne boken: Slik kommenterer du dokumentasjon Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014; Utgave 1 & # x2014; Mai 2002.

Side 15: Innledning, produktsammendrag.

En S8300 Media Server og G700 Media Gateway-losning bestar av flere elementer: & # x2022; En G700 Media Gateway er alltid nodvendig. Det kan v re vert for en S8300 Media Server eller forskjellige andre mediemoduler avhengig av telefonbehovet pa et bestemt sted. Viktige komponenter inkluderer.

Side 16: Funksjonsoversikt.

& # X2022; Avaya MultiVantage Software tilbyr Avaya Call Processing (telefoni) funksjoner. Den ligger pa S8300 Media Server, eller pa en ekstern S8700 Media Server hvis G700 media gateway ikke inneholder en S8300 media modul. Hver av komponentene ma v re riktig konfigurert for a kunne ta i bruk et nytt system. De.

Side 17: Sammendrag av soknader.

Oversikt: Programoversikt Programoversikt Folgende programmer stotter effektiv bruk av S8300 Media Server og G700 Media Gateway: & # x2022; Avaya MultiService (tidligere CajunView) Nettverksadministrator: Dette valgfrie produktet er et komplett Network Management System (NMS) og er en del av VisAbility Management Suite.

Oversikt: Programoversikt & # x2022; VoIP Monitoring Manager: brukes til a overvake nettverkskvaliteten for tjenesten for Avaya IP-endpoints ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt. For tiden gar det bare pa Windows 2000-systemer. VoIP Monitoring Manager-programmet kan lastes ned fra noen S8300 Media Servere. Den er tilgjengelig som en del av Avaya VisAbility Management Suite.

Administrasjonsverktoy og tilgangsoversikt En rekke verktoy brukes til a fa tilgang til de forskjellige elementene i S8300 Media Server og G700 Media Gateway-losningen. Et sammendrag av nokkelverktoy og deres tilgangsmetoder er vist i tabell 3.

– System Access et annet verktoy som Terminal (SAT) P330 Enhetsbehandling, S8300 webgrensesnitt eller MultiService NMS-tilgang SAT fra CLI eller ASA-program 2 av 2 Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014; Utgave 1 & # x2014; Mai 2002.

Side 21: S8300 og G700 Grensesnitt og Oppgaveoversikt.

Tilgangsprosedyrer: Administrasjonsverktoy og tilgangsoversikt S8300 og G700 grensesnitt og oppsummeringsoppgave En oppsummering av de forskjellige grensesnittene og verktoyene som brukes til a fa tilgang til S8300 Media Server og G700 Media Gateway, vises i Figur 1. Figur 1. Sammendrag av tilgangsmetoder S8300 og G700 og oppgaver Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014 ;.

Side 22: Generelle tilgangsretningslinjer, spesifikke tilgangsprosedyrer.

IP-adresse fordi DNS er deaktivert for denne tilgangsmetoden. & # X2022; Innloggings servicenivaer kontrollerer tilgangen til S8300 Media Server. Disse nivaene er spesifisert gjennom ASA eller SAT. Pa innloggingsadministrasjonsskjermbildet, under Innlogging blir administrert, kan folgende servicenivaer angis: – superbruker.

Side 23: Fa tilgang til G700-prosessorene ved hjelp av seriell tilkobling.

– Hvis du far tilgang til systemet eksternt over et modem, ma du konfigurere en profil for a ringe inn i Avaya P330-stablene. Se Konfigurere oppringt nettverk pa Windows-systemer for retningslinjer om hvordan du gjor dette. Start samtalen nar du er klar.

Side 24: Media Gateway Prosessor (mgp) sesjon.

– For a ga ut av MGP CLI og ga tilbake til P330-stabelprosessoren CLI, skriv ut exit. P330-n (configure) # -prompten vises. – For a starte en telnet okt til en S8300 Media Server installert i spor 1 i denne medie gatewayen, skriv inn telnet icc (se Fa tilgang til en CLI ved hjelp av telnet for detaljer om logging inn pa telnet).

Side 25: A fa tilgang til en Cli ved hjelp av Telnet.

For a kjore telnetprogrammet: 1. Kontroller at du har en gyldig Ethernet- eller seriell forbindelse fra datamaskinen til S8300 Media Server eller G700 Media Module (eller P330-stakken).

Side 26: Bruke et Ethernet-grensesnitt.

Tilgang til S8300 Media Server Web Interface og P330 Enhetsbehandling ved hjelp av et Ethernet-grensesnitt Dette avsnittet dekker hvordan du far tilgang til S8300 Media Server Web Interface eller P330 Device Manager over et Ethernet-grensesnitt. Informasjonen inkluderer: & # x2022; Krav til maskinvare og programvare & # x2022 ;.

Tilgangsprosedyrer: Spesifikke tilgangsprosedyrer 3. I feltet Adresse (eller plassering) i nettleseren din skriver du inn IP-adressen eller navnet pa Avaya-medieserveren, og trykker pa Enter. – LAN-tilgang via IP-adresse. Hvis du logger deg inn pa administrativ grensesnitt over bedriftsnettet, kan du skrive medieserverens unike IP-adresse i standard stikkordskommunikasjon, for eksempel http://192.152.254.201.

Side 28: P330 Enhetsbehandling-innloggingsprosedyre, A fa tilgang til S8300-medieserveren ved hjelp av en ekstern tilkobling.

A fa tilgang til S8300 Media Server ved hjelp av en ekstern tilkobling Hvis et eksternt modem er koblet til USB-porten pa S8300 Media Server, kan du fa tilgang til serveren via en ekstern tilkobling. Problemene inkluderer: & # x2022; Oppringte brukere ma ha et system konfigurert for punkt-til-punkt-protokoll (PPP) tilgang via modem.

Side 29: Bruke en oppringt nettverkstilkobling.

. Nar Start PPP na! meldingen vises, klikk pa Ferdig. 5. Datamaskinen din bor na autentisere pa nettverket. 6. Apne en telnet-okt til IP-adressen som er tildelt denne S8300 Media Server under konfigurasjonen. – For a bruke Linux shell kommandoer, se Fa tilgang til et CLI ved hjelp av telnet.

17. Klikk OK tre ganger for a avslutte og lagre endringene. 18. For a fa tilgang til den eksterne serveren, se Bruke en oppringt nettverkstilkobling. Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014; Utgave 1 & # x2014; Mai 2002.

Side 31: A fa tilgang til Avaya Multivantage-programvare.

Verktoy som brukes til a administrere MultiVantage-programvare inkluderer: & # x2022; Avaya Site Administration (ASA): et telefoniadministrasjonsprogram som bruker et grafisk brukergrensesnitt (GUI). ASA ma kjores pa et kompatibelt Microsoft Windows-operativsystem som Windows 95, 98, NT 4.0, Millennium Edition og Windows 2000.

Side 32: Fa tilgang til Avaya Nettstedadministrasjon.

Avaya Site Administration (ASA) -programvaren kan nas pa flere mater: 1. Kontroller at du har en gyldig fysisk tilkobling fra datamaskinen til S8300 Media Server, eller en annen medieserver (for eksempel S8700) som kjorer MultiVantage-programvare.

Side 33: A fa tilgang til lor fra en Cli, fysiske tilkoblinger til Media Gateways.

System Access Terminal (SAT) -programmet kan nas fra et kommandolinjegrensesnitt som folger: 1. Kontroller at du har en gyldig Ethernet- eller seriell tilkobling fra datamaskinen til S8300 Media Server, eller en annen medieserver (for eksempel S8700) som kjorer MultiVantage-programvare.

Side 34: Koble direkte til G700 seriell port, Koble et modem til en USB-port.

Slik kobler du et eksternt modem til en USB-port pa S8300 Media Server: 1. Hent et eksternt modem og dets nodvendige USB-kabling. 2. Koble den ene enden av modemets USB-kabel til en ledig USB-port pa S8300 Media Server’s frontplate. Enten USB1 eller USB2 kan brukes.

Side 35: Koble til et Ethernet-grensesnitt.

& # X2022; Direkte tilkobling fra en b rbar PC til bedriftens LAN-grensesnitt pa G700. Se Corporate LAN direkte tilkobling. & # X2022; Direkte tilkobling fra en b rbar PC til S8300 Media Server ved hjelp av et crossover-kabel. Se S8300 Services grensesnitt direkte tilkobling.

Side 36: S8300 Service Grensesnitt Direkte Tilkobling.

Sette opp en b rbar datamaskin for en S8300 Media Server direkte Ethernet-tilkobling En b rbar datamaskin koblet direkte til Services Ethernet-grensesnittet pa S8300 Media Server krever et bestemt oppsett. Denne delen dekker: & # x2022; Generelle innstillinger & # x2022; Angi TCP / IP-egenskaper pa Windows-systemer & # x2022 ;.

Side 37: Generelle innstillinger.

NetSwitcher er tilgjengelig fra en Avaya Services CTSA. S8300 Media Server bruker samme tilgangskonfigurasjon som Avaya S8100 Media Server med CMC1 Media Gateway. Hvis du allerede har en NetSwitcher-profil for S8100 Media Server (tidligere kalt DEFINITY One), prov a bruke den profilen for du konfigurerer en ny.

– Windows NT: Pa kategorien Protokoller velger du TCP / IP i listen over installerte nettverkskomponenter. 4. Velg Egenskaper-knappen. 5. I kategorien TCP / IP-egenskaper klikker du kategorien IP-adresse. Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014; Utgave 1 & # x2014; Mai 2002.

Side 39: Deaktiver proxyer i nettleseren.

10. Start systemet pa nytt hvis du har rett til a gjore det. Deaktiver proxyer i nettleseren Hvis du kobler en b rbar datamaskin direkte til Services Ethernet-grensesnittet pa S8300 Media Server-frontpanelet, ma du deaktivere proxyer som beskrevet nedenfor. Merk: Du ma kanskje ikke deaktivere ved hjelp av en proxy-server hvis du instruerer nettleseren din til ikke a bruke proxy-serveren nar du far tilgang til adressen 192.11.13.6 fra en.

. Velg Rediger & gt; Preferanser. b. Under Kategori klikker du Avansert. c. Klikk pa proxyer. d. Kontroller at direkte tilkobling til Internett er valgt. e. Klikk pa OK. Velkommen til S8300 og G700 555-234-200 & # x2014; Utgave 1 & # x2014; Mai 2002.

Stotte for bibliotekets introduksjon Denne delen beskriver dokumentsettet som stotter Avaya S8300 Media Server og Avaya G700 Media Gateway. Denne delen dekker: & # x2022; MultiVantage Solutions Hardware Guide & # x2022; S8300 og G700 Reference Library MultiVantage Solutions Maskinvarehandbok Dette dokumentet gir en detaljert beskrivelse av S8300 Media Server og G700 Media Gateway. Den skal brukes sammen med de andre dokumentene i bibliotekssettet.

S8700 Media Server, 555-234-100 Formal: Dette dokumentet gir prosedyrer for a installere, oppgradere eller legge til en S8300 eller S8700 med en Avaya & # x2122; G700 Media Gateway og andre kommunikasjonskontrollere og a etablere forste tilgang til hele serien Avaya MultiVantage & # x2122; evner.

Formal: Dette dokumentet gir prosedyrer for a overvake, teste og vedlikeholde en G700 Media Gateway styrt av en S8300 eller S8700 Media Server. Den dekker mange av de feilene og problemene som kan oppsta i systemet. Publikum: Feltteknikere, Stottepersonell.

Feltteknikere, Designingeniorer, Telekommunikasjonsledere Avaya P333T Brukerhandbok Formal: Denne veiledningen forteller deg hvordan du kobler opptil 10 Avaya & # x2122; P330 bytter i en stabel. Malgruppe: Feltteknikere, Designingeniorer Nokkelord: MultiVantage-programvare Administratorveiledning for Avaya MultiVantage.

Dial-planutvidelsesjobbhjelp for Avaya MultiVantage-programvare, 555-233-782 Formal: Denne arbeidsstotten gir en oversikt for a konvertere et Avaya MultiVantage Solutions-system fra en 4/5-sifret oppringingsplan til en 6/7-sifret oppringingsplan. Malgruppe: Systemadministratorer, Programvare Spesialister.

INTUITY AUDIX LX Utgivelse 1.0 LAN-integrering med S8300 og DEFINITY Systems Formal: Dette dokumentet gir prosedyrer for a opprette en LAN-tilkobling fra S8300 med en G700 til et INTUITY AUDIX LX-meldingssystem. Malgruppe: Feltteknikere, Systemadministratorer og # xAE ;.

Stottebibliotek: S8300- og G700-referansebibliotek Tabell 5. S8300 Media Server og G700 Media Gateway-bibliotek Fortsatt Avaya Products Security Handbook, 555-025-600 Formal: Denne veiledningen forteller deg hvordan du beskytter ditt telekommunikasjonsnettverk fra en rekke sikkerhetsrisiko.

Malgruppe: Systemadministratorer, Programdesignere og Programmerer Dokumentasjonsbibliotek CDer Du kan bestille folgende dokumentasjonsbibliotek CDer fra Avaya Publications Center; se Slik bestiller du dokumentasjon. & # XAE; Avaya DEFINITY.


Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!