Blackjack.

Blackjack er et turbasert spill hvor hver spiller konkurrerer individuelt mot forhandlerens hand. Malet er a lage en hand som er hoyere enn forhandlerens – uten a ga over 21.

Hvordan spille.

Alle spillere gjor en forste innsats, og mottar to kort med forsiden opp. Forhandleren mottar en. Hvis de to forste kortene er et ess og et fotokort (eller en 10), har du en Blackjack og vil automatisk bli betalt 3: 2 pa din innsats, sa lenge forhandleren ikke far en Blackjack pa sin tur. Hvis du har en annen kombinasjon, har du na flere valg: – Tegn ekstra kort (hit) – Hold din nav rende sum (stand) – Dobbel – Split – Ta forsikring (hvis forhandleren har et ess)

Hit eller sta.

Standard Blackjack-spillet inneb rer enten a sla eller sta.

Husk at malet ditt er a komme sa n r 21 som mulig, men ikke over! Prov a v re oppmerksom pa hvilke kort som allerede er spilt nar du bestemmer deg for a sla eller sta.

Spillerne ma sla pa 11 eller mindre og kan treffe et hvilket som helst antall ganger. Hvis din totale gar over 21 du «buste» og miste innsatsen din. Ellers star du nar du tror at din total kan sla forhandleren.

I stedet for a sla, kan du doble ned pa ditt forste spill og motta bare ett ekstra kort. Du ma da sta.

Hvis du trekker to kort med samme verdi, kan du matche din opprinnelige innsats og dele paret, og dermed ha to separate hender. Hvis du velger a dele ess, vil bare ett ekstra kort bli behandlet til hver. Hvis et 10-punkts kort blir behandlet til Ace, blir handen behandlet som 21, men ikke en Blackjack.

Nar det forste kortet som handles til forhandleren, er et ess, kan du sette en forsikringsspille hvis forhandleren gjor blackjack. Hvis forhandlerens neste kort er verdt 10, betaler dette spillet 2: 1.

Vinner og mister.

Nar alle innsatsene er gjort og spillerne enten har gatt bust eller valgt a sta, mottar forhandleren sitt andre kort. Forhandleren ma sla pa 16 eller mindre og ma sta pa 17 eller hoyere. Pa slutten av forhandlerens tur vinner du om: – du ikke gjorde bytte og har hoyere poengsum enn forhandleren eller – forhandleren gikk over 21 og taper om: – du trakk over 21 eller – forhandlerens totale er n rmere 21 enn din Hvis du har begge likeverd, kalles dette en standoff og verken vinner eller taper. Spill blir alltid betalt selv penger, med mindre du har blitt utdelt en Blackjack-hand, som er betalt 3: 2 (dvs. $ 10 betaler $ 15).

Perfekte par.

Perfekte Par er et valgfritt sidespill for spillere. For a vinne ma de to forste kortene bare v re et par!

Blandet par.

  (f.eks. 4 av hjerter og 4 av spader) vinner 6 til 1.

Farget par

(f.eks. 5 av hjerter og 5 av diamanter) betaler 12 til 1.

Et perfekt par

(for eksempel to Queen of Clubs) betaler 25 til 1.

Spillet taper pa alle andre utfall.

Hva skjer pa Casino Canberra.

Happy Hour.

Hver dag fra 4:30 til 6:30.

Tanqueray Gin & # 038; Iced Tea.

Fa det mens det er varmt!

The Lucky 8.

Fa 1 gratis oppforing hver dag!

Underholdning.

Hva skjer i denne maneden.

Gaming.

Kontakt oss | 21 Binara Street Canberra ACT 2608 | +61 2 6257 7074.


Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!