By lisenser.

Forretningslisenser (ordinans nr. 883)

Enhver person som driver forretningsvirksomhet i byen skal soke om og fa fra byens kontorist en lisens for privilegiet a drive virksomhet i byen for hvert kalenderar eller del av det.

Soknad om en forretningslisens.

Du kan soke om en byvirksomhet pa City Clerk’s Office i City Hall, 402 Warde Street i lopet av vanlige apningstider (mandag til fredag kl. 8.00-17.00, unntatt helligdager. Du kan ogsa laste ned soknadsskjemaer, fullfore dem og returnere dem til radhuset.

Ta kontakt med City Clerk’s Office forretningskonsulentskonsulent pa (253) 833-2897 for a fa en soknad sendt eller fakset til deg. Du kan ogsa laste ned ulike forretningslisenser fra Algona City. Rull ned til bordet nederst pa denne siden (eller klikk her) for a finne ut om lisensprogrammet du leter etter, er tilgjengelig online. Du trenger programvaren Adobe Reader for a laste ned skjemaer. Adobe Reader er ogsa tilgjengelig for nedlasting nedenfor. Hvis du har noen problemer eller sporsmal, ring forretningskonsulentens kontorist.

Soknadene er gjenstand for gjennomgang av Bygg, Kodeforfolgelse, Politi og Branntjenestemenn. Soknadsprosessen tar omtrent to til fire uker etter mottak av en komplett soknad med mindre det er problemer som krever behovet for andre arealstillatelser.

Bedriftslisensavgifter.

Hjem yrke – $ 50,00.

Korttids (Entreprenorer eller bedrifter uten fysisk plassering innenfor bygrenser – 250 dollar. 00.

Kommersiell / Industriell / Detaljhandel med fysisk plassering innenfor bygrenser – 250,00 dollar.

Virksomhets lisensaret er 1. januar til 31. desember. Fornyelsesmeldinger vil bli sendt omtrent 30 dager for utlopet og skal betales innen utgangen av februar. Manglende fornyelse av forretningslisens innen utgangen av februar vil fore til at lisensen utloper og evnen til a drive virksomhet i byen. Nye virksomheter er palagt a skaffe lisens tretti dager etter at virksomheten begynner a operere i byen.

Eierskap Endre / Flytting.

Lisenser er ikke overforbare eller overdragbare. En ny lisens kreves ved eierskifte og / eller nar den prim re virksomheten som gjennomfores, har endret seg.

Nar en bedrift flytter til et annet sted innenfor byens grenser, ma lisensinnehaveren overgi sin lisens og fullfore et oppdatert program. Et nytt forretningslisens vil bli utstedt gratis dersom kriteriene for utstedelse er oppfylt pa det nye stedet.

Ekstra bylisenser.

Amusement Device – Pinball spill – Hvert spill – $ 50 / year.

Underholdning Device – Biljardbord – Hver tabell – $ 35 / ar.

Amusement Device – Hvert spill – $ 35 / ar.

Underholdningsapparat – Alle andre mekaniske / elektriske – Hvert spill – $ 25 / ar.

Cabaret uten dans – $ 100 / ar.

Cabaret med dans – $ 200 / ar.

Solicitor, Canvasser & amp; Transient Merchant – $ 20 per dag / $ 40 per maned / $ 100 per ar.

Opererer en bedrift fra ditt hjem.

Hjem yrker er palagt a ha et forretningsmessig lisens som utstedt av City Clerk, overholde alle bykoder og ordinances, og skal v re i samsvar med folgende bestemmelser:

1. Bare familiemedlemmer som bor i lokalene, kan v re ansatt.

2. Ingen beholdning beholdes (bortsett fra tilfeldige forsyninger som er nodvendige for og konsumert i utforelsen av et slikt hjem yrke) eller andre solgte varer enn de som produseres pa stedet. Prover kan holdes, men ikke selges pa stedet. Ingen ekstern lagring av varer som brukes i oppforelsen av virksomheten tillatt.

3. Hjemmebesetningen (e) skal ikke bruke elektrisk eller mekanisk utstyr som resulterer i:

1) En endring i brannkarakteristikken for strukturen (ene) som brukes til hjemmebesetningen (e);

2) Visuell eller horbar forstyrrelse i radio- eller fjernsynsmottakere, eller elektronisk utstyr lokalisert utenfor lokalomradet; eller.

3) Fluktuasjoner i linjespenning utenfor lokaler.

4. Ikke mer enn en fjerdedel av gulvarealet i en bygning er viet til slik okkupasjon, og i alle fall ikke overstige tre hundre kvadratmeter.

5. Slike yrker skal ikke kreve intern eller ekstern endring eller involvere byggegenskaper som ikke er vanlig funnet i en familiebolig.

6. Oppforelsen av ethvert hjem yrke, inkludert, men ikke begrenset til, lagring av varer og utstyr, skal ikke redusere eller gjore ubrukelige omrader som er gitt for nodvendig parkeringsplass i henhold til § 22.40.020 i Algona kommunekodeks.

7. Bare ett tegn er tillatt, en kvadratmeter i omradet, ubelysning og festet til en bygning.

8. Ingen visning i forbindelse med okkupasjonen, bortsett fra det tillatte tegnet, er synlig fra gaten eller tilstotende boliger.

9. Ingen flere dyr opprettholdes i stedet enn det som ellers ville v re tillatt i sonen.

10. Hjemmebesetningen skal utfores pa en slik mate at boligen ikke skal skille seg fra dens boligkarakter, enten ved bruk av farger, materialer, konstruksjon, belysning, skilt eller utslipp av lyder, lyder, vibrasjoner eller lukt .

Unntak.

Garage salg, hage salg, bake salg, midlertidige hjem butikker eller basarer for handlagde varer, fester for visning av innenlandske produkter og andre lignende bruksomrader trenger ikke a skaffe en hjemmebruk virksomhet lisens sa lenge bruken ikke fungerer for mer enn tjue dager i et kalenderar eller i strid med andre bestemmelser i Algona Municipal Code. For a kvalifisere for denne unntaket, skal salg av garasjer og verksted inneb re kun salg av husholdningsvarer, hvorav ingen er kjopt med henblikk pa videresalg.

Spesielle hjem yrke tillatelser.

Det kan hende du trenger en spesiell hjemmelagstillatelse dersom du driver noen av folgende typer virksomheter eller moter mindre enn atte av de ti kravene som er nevnt ovenfor for en hjemmebesokingsvirksomhet. Kontakt byklerkens kontor (253) 833-2897 for en soknad.

1. Bil reparasjon og gjenoppbygging.

2. Personlige servicebutikker.

3. Musikk og dansestudier.

5. Bed and breakfast vertshus (tre til fem rom)

6. Hjem yrker som bare kan mote atte av de ti kravene som er skissert ovenfor.

Ved vurderingen av soknader om spesielle hjemmebesokstillatelser skal bystyret vurdere naturen og betingelsene til alle tilstotende strukturer, og ingen slik spesiell hjemmearbeidstillatelse skal godkjennes med mindre bystyret finner tillatelsen til slik spesiell hjemmeparattillatelse, ikke vil v re vesentlig skadelig for den offentlige velferden eller skadelig for eiendommen i sone eller n rhet hvor eiendommen er lokalisert, og at godkjenningen av slik spesiell hjemmeparatillatelse vil v re i samsvar med anden og hensikten med denne tittelen. Ved godkjenning av en spesiell hjemmebesokstillatelse kan bystyret palegge slike krav og vilkar med hensyn til plassering, installasjon, konstruksjon, vedlikehold og drift og omfang av apne rom i tillegg til de som uttrykkelig er angitt i denne tittelen, som matte anses nodvendig for beskyttelse av andre egenskaper i sone eller n rhet og offentlig interesse.

En offentlig horing skal gjennomfores pa alle soknader om en spesiell hjemmearbeidstillatelse i samsvar med bestemmelsene i kapittel 22.68 i Algona kommunekodeks.

Andre lisensbehov.

Du kan bli palagt a fa en Washington State Master Business License (UBI-nummer) i tillegg til City-lisensen din. Du kan soke om en byvirksomhet for du mottar din statslisens; City-lisensen vil imidlertid ikke bli utstedt for du har fatt din statslisens eller gitt bevis for at du er unntatt fra statlig lisensiering.

Du kan soke om en Washington State Business License pa linje pa www.dor.wa.gov eller personlig ved en av avdelingskontorets avdelingskontorer pa folgende steder: 20819 72nd Ave S, Ste 680 Kent, WA 98032 (253) 437-3440 3315 S 23rd St Tacoma WA 98405 (253) 593-2722.

Avhengig av type virksomhet kan du trenge flere lisenser. Enhver sertifisering eller lisens som kreves av et annet myndighetsorgan skal leveres pa foresporsel.


Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!