California Bureau of Gambling Control.

California Bureau of Gambling Control er et regulatorisk byra som er en del av California Department of Justice. Det regulerer lovlige gamblingaktiviteter i California for a sikre at gambling gjennomfores rlig, konkurransedyktig og fri for kriminelle og korrupte elementer. Det er en av to byraer i California som regulerer gambling, sammen med California Gambling Control Commission.

Presidiet er ogsa ansvarlig for a spore identiteten, tidligere aktiviteter og nav rende plassering for alle gamblingfirmaets ansatte, og for a sikre at alle gamblingfirmaer har gyldig arbeidstillatelse. Arbeidstillatelse kan utstedes av kommunen eller av California Gambling Control Commission i jurisdiksjoner der det ikke er nodvendig med en lokalt utstedt arbeidstillatelse.

Statlige spillbyraer og Tribal Government arbeider sammen for a utvikle og implementere et middel for a regulere klasse III-spill pa stammeomrader for a sikre rettferdig og rlig drift av spill. Presidiet undersoker kvalifikasjonene til enkeltpersoner som jobber som nokkelansatte i tribal kasinoer, leverandorer som selger spillressurser til stammene, samt okonomiske kilder for a avgjore om de er egnede i henhold til Gambling Control Act (lov) (867 vedtekter av 1997.)

For 1998 var California gambling industri i hovedsak uregulert. I 1984 vedtok lovgiveren «spillregistreringsloven», som pakrevd at generaladvokatens kontor for a gi enhetlig, minimumsregulering av California-kortrom. Omfanget av generaladvokatens autoritet var imidlertid sv rt begrenset, og finansieringen var utilstrekkelig. A anerkjenne behovet for bredere oversikt over California’s gambling industri, lovgiveren vedtok «Gambling Control Act» (kapittel 867, vedtekter fra 1997).

I mars 2000 passerte velgerne i California Proposition 1A som endret California-grunnloven for a tillate spill i klasse III (kasino-stil) pa indisk land, forutsatt at slike aktiviteter er autorisert av en stammeordning og utfort i samsvar med en spillkompakt som er inngatt mellom stammen og staten. Stammen og staten deler en felles interesse for a sikre at tribal spillaktiviteter er fri for kriminelle og andre uonskede elementer. Mens stammen opprettholder det prim re ansvaret for regulering pa stedet av spilloperasjoner, er staten i siste instans ansvarlig for a overholde alle aspekter av kompakten.

Gambling Control Act (Business and Professions Code 19800 et seq.) Opprettet en omfattende ordning for statewide regulering av lovlig gambling under et bifurcated administrasjonssystem som involverer Bureau of Gambling Control i Attorney General’s Office og femmedlemmet California Gambling Control Kommisjonen utnevnt av guvernoren. Kommisjonen er autorisert til a etablere minimumsforskrifter for gamblingindustrien, og sikre at statlige gambling lisenser ikke utstedes til eller holdes av uegnede eller ukvalifiserte personer.

Konsesjons- og handhevelsespersonalet i presidiet overvaker spilloperatorens gjennomforing for a sikre overholdelse av statlige gamblinglover og gjennomfore grundig bakgrunnsundersokelser av kvalifikasjonene til sokere om statsgamblinglicenser, arbeidstillatelser og registreringer. Bakgrunnskontroller er gjort for alle nokkelpersoner og statsgambling lisens og leverandor sokere. Egnethet er bestemt av en rekke faktorer, inkludert sokerens rlighet, integritet, generell karakter, omdomme, vaner og okonomisk og kriminell historie. Presidiet vurderer og godkjenner ogsa kontrakter mellom tredjepartsleverandorer av propositionsspillere og kortrom. Hver kontrakt eller kvalifiserende endring ma sendes til presidiet for forhandsgodkjenning.

Pr sidiet inspiserer lokaler der gambling utfores; undersoke gambling utstyr, revisjon papirer, boker og registre av gambling etablering; undersoke mistenkte brudd pa gambling lover; koordinere multi-jurisdiksjonelle undersokelser; undersoke klager innlevert av rettighetshaverne av offentligheten initiere disiplin re tiltak nar det er hensiktsmessig; og sorge for umiddelbar bevaring av folks helse, sikkerhet og velferd. Lokale rettshandhevelsesorganer opprettholder samtidig jurisdiksjon for a undersoke mistenkte brudd pa gamblinglover og kan utstede arbeidstillatelser.


Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!