Den storste Japanske naturrampen fra siste arhundre.

Vi onsker a oke bevisstheten i den fare som er skuilt for Nederland. Netto som Japan ma Nederland kjempe mot vannet og alltid pa sitt hode er for overstromingen. Med denne oppgaven kan du se hvordan det har skjedd i Japan, og hva Nederland kan vente. Den tittelen pa den oppgaven lyder som folger:

Lag et arbeidsstykke over de farene hvor Nederland har med seg pa omradet for en naturrampe. Og presenterer det arbeidet i en presentasjon fra 5 til 10 minutter.

Dette er de krav vi stiller til oppgaven og presentasjonen:

Werkstuk gaat over, ligging van Nederland, hoe Nederland met de zeespiegel worstelt, de ligging van kerncentrales in Nederland. Ogsa lyser du hvordan staten skulle reagere pa dette, hvordan det kan endre landskapet og hva de eventuelle kostnadene ville v re for en naturrampe. Etter arbeidet en presentasjon fra minimum 5 til maks 10 minutter. Dette kan v re en PowerPoint, eller en poster presentasjon som stotte for de oppdagede problemene og losningene. Hvis bruk av video, maksimalt to minutter. De grupper kan maksimalt besta av to personer. Den oppgaven ma inneholde en innledning, midtstykke og en plassering. Det ma v re egne meninger i det arbeidet som kommer, samt egne konklusjoner. Dor meningen blir testet pa presentasjonen. Det arbeidet ma v re attraktivt se, med det betyr vi, bilder og lignende (stottende). Og det oppgaven ma v re korrekt er spilt, og det ma v re oppfort pa oppbyggingen.

Det er meningen at du etter avslutningen:

Kan forklare hvorfor det er fare for Nederlandsk risiko. Kan se hva konsekvensene er for en naturramp for Nederland. Et PowerPoint kan gjores En presentasjon kan holdes om ditt arbeid.

Her finner du de punkter som er normering for det laget arbeid.

Innholdet av prosjektet er logisk i hverandre. Det er en tydelig inledning, midtstuk og slot. Spelling og stil er i orden – punkt 2.

Gaat het over 1. De ligging van NL en het gevaar bij deze locatie.

2. Det landskapet og hvordan de endres geografisk. 3. Overheidsingrijpen.

1 av de 3 poeng behandlet – punkt 2.

2 av de 3 poeng behandlet – punkt 3.

3 av de 3 poeng behandlet – punkt 4.

PowerPoint av posterpresentatie er nyttig og tjener som stotte for ditt arbeidsprosjekt – punkt 2.

Egen mening om temaet blir tilstrekkelig uttalt – punkt 2.

Totalt antall punkter som er nodvendige for a v re nok = 6.

Maksimal antall punkter = 10.

Hvis ikke deler er til stede, sa far du ingen punkter for. La det v re sa bra og lever det arbeidet sa fullstendig som mulig!

Klikk na pa hovedet 3. De historie i Japan.


Vil du spille i det største kasinoet? Vi samlet det for deg. Registrer deg nå!